Schwalbe, Nobby Nic Addix, Tire, 29”x2

Schwalbe, Nobby Nic Addix, Tire, 29''x2.60, Folding, Tubeless Ready, Addix Speedgrip, SnakeSkin, Apex, 67TPI, Black